Kennismaking

Kennismakingsgesprek

Vanaf het tweede levensjaar van uw kind kunt u op zoek gaan naar de school van uw keuze. Bent u geïnteresseerd in onze school, maakt u dan gebruik van de mogelijkheid van een kennismakingsgesprek.

Voor een kennismakingsgesprek met ouders van toekomstige leerlingen nemen we ruim de tijd. Daarbij hoort een uitgebreide rondleiding door de school. Hierdoor krijgt u als ouders een goede indruk van de dagelijkse gang van zaken en de sfeer in onze school. U informeren over de manier waarop onze leraren werken, onze aanpak, ons schoolklimaat en de sfeer voelen vinden wij erg belangrijk. Zo hopen wij uw betrokkenheid als ouders te vergroten. Onze school heeft regels waaraan we veel waarde hechten. Wij verwachten dat ouders die besluiten hun kind bij ons in te schrijven, deze regels respecteren.

Voor een kennismakingsgesprek kunt u onderstaand contactformulier invullen of bellen met school. 

 

Aanmeldformulier

Met een ondertekend aanmeldformulier schrijft u uw kind op onze school in. Dit formulier ontvangt u van ons tijdens het kennismakingsgesprek. Wij beschouwen dit ondertekende aanmeldformulier als een contract, waarmee u de uitgangspunten van onze school onderschrijft, zoals verwoord in onze schoolgids.

De school doet haar uiterste beste om de zorg voor de optimale ontwikkeling van uw kind waar te maken. Daarbij verwachten wij van u als ouders dat u daar zo goed als mogelijk bij helpt.

 

Intakeformulier

Na aanmelding ontvangt u via de mail een intakeformulier. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar school of levert u in. Het kan zijn dat er sprake is van bijzonderheden die te maken hebben met uw kind. We nodigen u dan uit voor een gesprek, waarbij ook de intern begeleider aanwezig is om met u informatie uit te wisselen om de zorg voor uw kind te optimaliseren.

Ouders met kinderen die van een andere school komen, hebben ook eerst een kennismakingsgesprek op school. Daarna bespreken we met u welke stappen we nemen voor een definitieve plaatsing.

Bij plaatsing van kinderen met speciale onderwijsbehoeften, hebben we allereerst een verkennend gesprek. Indien het nodig is, vragen we nadere informatie op, natuurlijk met uw instemming. Dit is in het belang van beide partijen om een zorgvuldige afweging te kunnen maken.

Leerlingen die vanuit een andere basisschool binnenstromen kunnen een dag of dagdeel wennen in hun nieuwe groep.

 

Instroom vierjarigen

De kinderen die vier jaar worden en naar de basisschool gaan, stromen bijna het hele jaar tussentijds in. Rond de kerstvakantie en de zomervakantie wordt het instroommoment met u besproken. Kinderen die in de zomervakantie vier jaar worden, zijn vanaf de eerste schooldag welkom.

Een maand voordat de vierjarigen instromen zijn ze vijf dagdelen ter kennismaking welkom in de groep. De leerkracht neemt contact met u op om de wenmomenten en het startmoment af te spreken. Kinderen volgen in principe twee jaar kleuteronderwijs. Soms is deze periode korter of langer. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van het kind. Deze keuze maken wij in goed overleg met u.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.