Gezonde School

Het Anker:  een Gezonde School!

 

Het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen.

Jong geleerd is immers oud gedaan. Bij kinderen en jongeren wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op​ volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren.

Het Anker wil een basisschool zijn waar wij proberen de kinderen zoveel mogelijk te leren en waar de kinderen met plezier naar toe gaan. Het welbevinden van het kind staat hierbij centraal. Samenspraak met ouders is belangrijk, want bij dit alles speelt u een belangrijke informatieve en stimulerende rol.

Onze school heeft het vignet  Gezonde School ten aanzien van het thema Welbevinden en sociale veiligheid. Gezonde School is geen project of activiteit, maar een werkwijze die planmatig en structureel wordt neergezet binnen onze school. Deze aanpak ondersteunt ons om bij te dragen aan een goede gezondheid en gezonde leefstijl van leerlingen en medewerkers. Er zijn verschillende thema’s waarop een school een Gezonde School kan worden. Het Anker heeft zich eerst gericht op Welbevinden en Sociale Veiligheid, maar wil zeker in de toekomst ook aan de slag met andere thema’s zoals bv. Voeding volgens de Gezonde School aanpak.

 

Vier pijlers waarop structureel activiteiten plaatsvinden:

  • Lessen

In elke groep worden KiVa-lessen of Leefstijl gegeven over thema’s zoals groepsdruk, communicatie, respect en (het herkennen, oplossen en voorkomen van) pesten. In de lessen wordt gewerkt aan de kennis, vaardigheden en houding van leerlingen ten aanzien van pesten. Met de lessen werken we aan een positieve groepsvorming en een veilige leeromgeving. Leerlingen en leerkrachten krijgen inzicht in de rol van de groep bij het in stand houden van pesten en andere groepsproblemen. De lessen zijn goed opgebouwd en hebben aantrekkelijke werkvormen, zoals oefeningen, discussies, groepswerk, en rollenspellen.

Ook vanuit de methode Trefwoord, die wij gebruiken bij de dagopening, wordt dagelijks aandacht besteed aan wie jij bent, en wat jou rol in een groep is. We proberen de kinderen uit te dagen hierover na te denken, en vanuit o.a. de Bijbelse verhalen, te reflecteren op zichzelf.

  • Signaleren

Activiteiten we op deze pijler uitvoeren zijn o.a. het afnemen van de KiVa vragenlijsten in groep 5 t/m 8  en gezondheidsonderzoeken door de GGD in leerjaar 2 en 7. Er is een vertrouwenspersoon voor leerlingen, ouders en leerkrachten.  We willen ons inspannen om  ervoor te zorgen dat elk kind zich fijn en veilig voelt op school en te herkennen als dit anders is. Om dit goed te doen zijn ook alle ouders nodig.

  • Omgeving

Onze school is zodanig ingericht dat het een prettig leerklimaat van kinderen en medewerkers bevordert. Het grote schoolplein zorgt dat kinderen uitgedaagd worden tot bewegen waardoor de meeste kinderen zich lekker en fit voelen.

  • Beleid

Het Anker heeft afspraken, regels en protocollen over het Welbevinden en Sociale Veiligheid van de leerlingen. Deze zijn terug te vinden in de schoolgids en protocollen en zijn na overleg met de directie in te zien c.q. op te vragen.

 

Als kinderen niet gezond zijn en niet lekker in hun vel zitten komt er geen kennis binnen.

Een Gezonde School vraagt van ieder op en om school inspanning; schoolpersoneel, kinderen, ouders en buurtbewoners.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.