Hoogbegaafdheid

Voor kinderen die meer uitdaging aankunnen, bieden we uitdagende en verdiepende lesstof aan. Binnen de methodes is extra oefenstof aangegeven die deze leerlingen kunnen maken (verrijkingsstof).

Bovendien gebruiken we voor deze leerlingen de leerlijn Levelwerk. Deze methode biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt deze methode de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Levelwerk wordt ingezet in de groepen 3 t/m 6 en laat de leerlingen op twee sporen werken: een meer compacte basislijn en een aanvullende verrijkingslijn. Het doel van deze werkwijze is tweeledig: we willen aansluiten bij de motivatie van de leerling en oefening van metacognitieve, maar ook sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden. De leerlingen werken aan Levelwerk in de groep en worden wekelijks individueel ondersteund in de Levelklas. Leerlingen uit groep 7 en 8 werken aan thema's van Topklassers. Hierbij wordt theorie gecombineerd met praktische opdrachten.

 

Plusklas Het Kraaiennest

Voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 die meer uitdaging nodig hebben zijn er plusklassen op school. Eén keer per week komen deze leerlingen, die volgens bepaalde richtlijnen zijn geselecteerd, een uur bij elkaar onder begeleiding van een leerkracht. In verschillende periodes wordt aandacht besteed aan Leren (voor het) Leven, Leren Denken en Leren Leren. De onderwerpen die gedurende de lessen aan de orde komen doen een beroep op deze thema’s.  

Activiteiten in het Kraaiennest zijn o.a. filosoferen, debatteren, presenteren van werkstukken, plannen en uitvoeren van verrijkingsopdrachten die een beroep doen op hogere denkvaardigheden. Ouders van kinderen die in aanmerking komen voor het Kraaiennest worden hierover aan het begin van het schooljaar geïnformeerd.

De naam Het Kraaiennest

De naam Het Kraaiennest verwijst naar het lokaal op de tweede verdieping, wat een mooie uitzichtpost is om de wereld vanuit een wijds perspectief te bekijken. Tevens verwijst nest naar broedplaats voor ideeën en een fijne warme plek om te ontwikkelen en tot bloei te komen. Tot slot is een kraaiennest natuurlijk een deel van een schip, net als Het Anker. 

 

Bovenschoolse plusklas Skills

Vanuit Stichting Quadraten zijn er twee bovenschoolse plusklassen om hoogbegaafde leerlingen meer uitdaging te bieden.

Doelen zijn:

  • Tegemoetkomen aan de speciale onderwijsbehoefte van hoogbegaafde leerlingen
  • Ontmoeten van andere hoogbegaafden
  • Leren leren

Als een leerling volgens de school in aanmerking zou kunnen komen voor de bovenschoolse plusklas, schrijft de school een onderbouwing en meldt de leerling aan, met toestemming van de ouders. Hiervoor gelden duidelijke, harde criteria. Een commissie van toelating bepaalt of de leerling daadwerkelijk geplaatst wordt. Plaatsing houdt in dat de leerling elke woensdag naar een andere school gaat, waar een speciaal opgeleide leerkracht meerdere hoogbegaafde leerlingen begeleidt. Het aanbod is kwalitatief hoogstaand en geënt op bovenstaande doelen. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.