Zorg & Begeleiding

Vanuit onze visie zijn we op Het Anker bezig met het afstemmen van ons onderwijs op de onderwijsbehoefte van groepen en kinderen. Dit gebeurt aan de hand van het handelingsgericht werken (HGW). Handelingsgericht werken gaat uit van 7 uitgangspunten en helpt ons professionals op deze wijze planmatig en systematisch aan te sluiten bij wat kinderen nodig hebben.

De uitgangspunten zijn:
1. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking
3. De leerkracht doet ertoe
4. Positieve aspecten zijn van groot belang
5. We werken constructief samen
6. Ons handelen is doelgericht
7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant

 

Zie document Schoolondersteuningsprofiel (SOP) te vinden onder tabblad Passend Onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.