Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad ?

In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas.  Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken.  Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren.  Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. 

 

Wat doet de leerlingenraad ?

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin onze school zich nog verbeteren kan.

Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd?  De leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen.  Met een groep sta je sterker dan alleen.  Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, slotdag enz.  Ze kunnen acties bedenken,  zoals bv.  een sponsorloop voor een nieuw speeltoestel op het plein.

Wie zitten in de leerlingenraad ?

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.  Uit elke klas worden 2 leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering.  En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen.  Je moet dus wel durven spreken in een groep.  Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen.  Ze worden begeleid door de directie.

 

Hoe werkt de leerlingenraad ?

De leerlingenraad komt een paar keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd.  De gekozen vertegenwoordigers verzamelen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen.  Deze komen op de agenda.  Er wordt een schriftelijk verslag (notulen) gemaakt van elk overleg.

 

Belangrijke uitgangspunten zijn :

  • de leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren
  • de leerlingen inspraak geven
  • de leerlingen democratie laten ervaren
  • de leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is
  • de leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school 

 

Zaken waarover de leerlingen kunnen meedenken :

  • het gebruik en de inrichting van de school en het schoolplein
  • bevindingen bij het gebruik van lesmethoden
  • allerhande activiteiten die in of buiten de les passen
  • regels op school 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.