MR/GMR

De MR vertegenwoordigt personeelsleden en ouders en behartigt hun belangen. De MR praat en denkt mee met het bestuur/schooldirectie over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op school. De medezeggenschapsraad (MR) heeft een wettelijk advies- en instemmingsrecht ten aanzien van school gebonden zaken. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het reglement MR.

 

Doelstellingen
Bevorderen van de bloei van de school. Bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school.
Meedenken en meebeslissen over opzet en ontwikkelen van het onderwijs op school. Kweken van belangstelling bij de ouders voor de school.


Overleg
Vijf maal per jaar vergadert de medezeggenschapsraad. Het eerste deel sluit de directeur aan. De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar.

 

Verslaggeving
De medezeggenschapsraad brengt verslag uit over de ontwikkelingen binnen de medezeggenschapsraad via het Ouderportaal en een jaarverslag. 

 

Contact met de achterban
Als u vragen heeft, of een punt in een MR vergadering aan de orde zou willen stellen, kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR. U kunt ons ook bereiken via: mr-anker@quadraten.nl

 

Leden MR Oudergeleding

  • Annalies Houwing – Voorzitter
  • Samirah Pel
  • Tessa van Veldhuizen

Leden MR Personeelsgeleding

  • Cor Griffioen
  • Nienke Kok
  • Sandra Neinhuis

 

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Quadraten
…..     Wat is dat eigenlijk?

Veel ouders hebben ongetwijfeld gehoord of gelezen over medezeggenschap op scholen: de manier waarop ouders en personeel invloed kunnen uitoefenen op hoe een school wordt bestuurd. Per school wordt dit geregeld door de medezeggenschapsraad (MR). Over de gehele stichting (alle scholen van Quadraten) wordt dit geregeld door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR vertegenwoordigt dus alle ouders en personeel van Stichting Quadraten. Om onze achterban goed te kunnen vertegenwoordigen, is het belangrijk dat iedereen weet wat wij doen.

Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan? En wat staat op de planning voor het komende schooljaar?

Klik hier om naar de GMR pagina te gaan op de website van Quadraten

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.